PRESSEMEDDELELSE

Alkohol i institutionen og foreningen?
Lokale alkoholpolitikker skal skabe debat, åbenhed og bevidsthed om alkohol. Sommerfester, grill og hygge går mange steder hånd i hånd med, at der drikkes mere og derfor er sommeren et tidspunkt, hvor også institutioner og foreninger oplever at alkohol fylder mere.

Et krav til institutionerne og en opfordring til foreningerne
”Sorø Kommune vil gerne gå forrest i arbejdet med at skabe åbenhed og debat om brug og storforbrug af alkohol. Institutionernes alkoholpolitikker er et vigtigt redskab i dette arbejde, da det er her, der skal debatteres, skabes åbenhed og konfronteres. For at dette arbejde skal give mening, vil det være en stor fordel, hvis foreninger går den samme vej og får revurderet og nedskrevet deres alkoholpolitikker.” siger Annette Raaschou van der Star.

Statistikken siger, at til arrangementer og fester på skolen, hvor forældre køber og drikker alkohol kan man regne med, at ca. 2 elever pr. klasse er bekymrede og triste, fordi arrangementet kan være en anledning til, at den ene eller begge forældre igen begynder at drikke for meget. Udover ængstelsen over, at endnu en periode med for meget alkohol måske begynder i hjemmet, så er det enkelte barn bekymret for om mor og far bliver så berusede, at det bliver flovt i forhold til kammerater, lærere og andre forældre. Det er viden som denne, der er vigtig for at få problemernes omfang i spil og få diskuteret holdningerne rundt omkring på arbejdspladsen og med borgere, brugere og pårørende, når der skal laves lokale retningslinjer eller evt. justeres i retningslinjer, som institutionen eller arbejdspladsen allerede har.

Sorø Kommunes alkoholpolitik, som blev godkendt i 2010, stiller krav til kommunens institutioner om at få beskrevet lokale alkoholpolitikker eller evt. få justeret i alkoholpolitikker, der allerede er en del af institutionens værdigrundlag. De lokale alkoholpolitikker er med til at skabe åbenhed, debat, tryghed og retningslinjer, når det gælder det ansvar medarbejdere står med i forhold til alkohol og problemer, hvor alkohol indgår.

Alkoholpolitikker i den enkelte forening
Sorø Kommune vil gerne opfordre alle foreninger til at tage deres alkoholpolitik op til revision eller få nedskrevet en alkoholpolitik, hvis foreningen ikke allerede har en. For at understøtte denne proces kan man på www.soroe.dk/Alkohol finde folderen ”Alkohol i foreningen?”, hvor man kan hente inspiration og råd i forhold til, hvad man skal være opmærksom på, når man udarbejder en alkoholpolitik.

Sorø Kommunes Alkoholpolitik
Når man i institutioner eller foreninger tager fat på at udarbejde eller revidere en lokal alkoholpolitik kan der være viden og inspiration at hente i den overordnede alkoholpolitik, som også findes på www.soroe.dk/Alkohol.