I VestLÆSland samarbejder bibliotekerne i Sorø, Slagelse, Ringsted, Kalundborg, Odsherred og Lejre kommuner om en særlig læseindsats for de allermindste.

VestLÆSLand
Bibliotekerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland starter i 2021 et strategisk samarbejde om en litteratur- og læseindsats for de mindste børn. Initiativet er finansieret af Kulturministeriet som gennem en fireårig periode sikrer at de mindste børn og deres familier vil få et helt særligt tilbud fra bibliotekerne i regionen.

ÆllebælleMAJfortælle
”ÆllebælleMAJfortælle” er en tilbagevendende begivenhed, der skal sikre at størstedelen af regionens vuggestue – og dagplejebørn kommer til at opleve en hel masse litteratur. Det vil for eksempel være fortællinger, rim, remser, musiktekster, illustrationer, teater, lydbøger og traditionelle bøger.

I år er tingene lidt anderledes, for festivalen kan ikke afvikles fysisk på bibliotekerne. I stedet for bliver der aktiviteter ude hos dagplejere og i vuggestuerne. Hvordan festivalen foldes ud i det enkelte dagtilbud, er forskellig fra bibliotek til bibliotek, men vil dog hvert år være fælles aktiviteter, som alle børn møder på tværs af kommunerne. I år er det en digital teaterforestilling som er skrevet eksklusivt til festivalen.

Tidlig indsats virker
Den tidlige indsats på læseområdet kan have stor betydning for barnets udvikling samt fysiske og psykiske sundhed. Undersøgelser har vist, at en tidlig indsats kan afhjælpe social ulighed, styrke børnenes sprog og dermed også deres evne til at lære at læse og på sigt tage en uddannelse. Dertil giver højtlæsning en række gevinster som ro, koncentration og fællesskab.

ÆlleBælleMAJFortælle afvikles i 2021 i perioden 17-23. maj. Læs mere på www.vestlaesland.dk