Der indkaldes til Årsmøde i DN Sorø tirsdag den 9. februar 2021 kl. 19.00.

Mødet holdes digitalt via Zoom. Årsmødet vil have et program iflg. vedtægterne. Det indebærer forelæggelse og debat om den skriftlige beretning, som formanden Niels Hilker på selve mødet vil supplere med en mundtlig beretning. Du kan læse den skriftlige beretning her

På Årsmødet skal der også vælges medlemmer til bestyrelsen og suppleanter, Alle er velkommen til at deltage, men det er kun medlemmer, som har stemmeret.

Tilmelding: Send en mail til dnsoroe@dn.dk, senest 6. februar 2021. Du vil så efter denne dato modtage et ZOOM-link, som du skal bruge på dagen.
På gensyn bag skærmen

Foto: ABW