På vegne af De konservative, Mogens Schwensen og Bo Christensen, medlemmer af Social -og Sundhedsudvalget. 

Der er efterhånden ikke noget byrådsmøde, uden at Socialdemokratiet – senest ved Dan Kiving – efterfølgende har kritik af flertallet i byrådet. Denne gang skulle det være for at levere en dårligere service på ældre, social og sundhedsområdet.

En kritik som skyldes, at Dan Kiving og Socialdemokratiet igen ikke forholder sig til sagsfremstillingen og stadig ikke anerkender, når byrådet tilfører flere penge til området.

Byrådet har på mødet 4. april  tilført 8.7 mio kr ekstra til ældre, social og sundhedsområdet. Det er godt for servicen til de berørte borgere i kommunen.  3 mio. kr. fra demografipuljen, 3 mio. kr. fra budgetforsikringspuljen og 2.7 mio. kr. fra regeringens ældrepulje.

Det er altså helt forkert, når Socialdemokratiet tolker det som en spareøvelse, når vi nu tilfører ældreområdet 8.7 mio. kr. til bl.a. flere varme hænder og personale.

Plejetyngden er – som i 2017 – på et meget højt niveau i de første måneder af 2018. Det var der ingen der kunne forudse ved budgetvedtagelse i oktober 2017. I 2017 blev ældreplejens budget også overskredet, og der blev ligeledes tilført flere penge.

Når flere sygehuse lukker for modtagelse af vores borgere, så øges plejetyngden lokalt og dermed også arbejdsopgaverne blandt vores ihærdige medarbejdere.

Uanset hvilke initiativer flertallet iværksætter, så vælger Socialdemokratiet at være i usaglig opposition og samtidig fordrejes sandheden for at miskreditere flertallet.

Det er meget ærgerligt for Socialdemokratriet blokerer på den måde for et bredt samarbejde i byrådet, og skaber unødvendig utryghed i vores kommune, blandt borgere og et hårdt arbejdende personale.

De Konservative så hellere, at Socialdemokratiet bidrager konstruktivt til et bredt samarbejde.