Udlændingestyrelsen forventer, at en lejekontrakt vil blive indgået med psykiatrihospitalet i Dianalund senest primo uge 52. Det meddeler et notat sendt til Sorø Kommune den 16. december af Charlotte Haustorp, fuldmægtig på Kontoret for Økonomi og Indkvartering i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

På baggrund af det historisk høje antal asylansøgere, der indrejser i Danmark, henvendte Udlændingestyrelsen sig tidligere på måneden til Sorø Kommune angående anvendelse af psykiatrihospitalet i Dianalund til asylindkvartering.

“Sorø Kommune oplyste i mail af 11. december 2015, at plangrundlaget ikke er til hinder for etablering af asylindkvartering”, hedder det i notatet fra ministeriet.

“Idet adressen på nuværende tidspunkt står tom og er særdeles velegnet til asylindkvartering, er Udlændingestyrelsen interesseret i at benytte adressen til asylindkvartering allerede inden årets udgang.”

Høringssvar har ingen interesse
Den 15. december meddelte Udlændingestyrelsen telefonisk Sorø Kommune, at man arbejder videre med lejekontrakterne for psykiatrihospitalet. Et byrådsflertal ønskede i sit høringssvar at tilkendegive utilfredshed med beslutningen, men det var ikke et svar man fik mulighed for at give Udlændingestyrelsen, inden beslutningen blev truffet. Om dette oplyser det ministerielle notat:

“Udlændingestyrelsen er opmærksom på, at processen frem mod en mulig etablering af asylindkvartering på psykiatrihospitalet, i lyset af ovennævnte, er foregået i et hastigt tempo. Udlændingestyrelsen håber på kommunens forståelse herfor.”

200-250 asylsansøgere
I notatet hedder det videre: “Det forventes, at indflytning af asylansøgere vil kunne finde sted umiddelbart efter overtagelsesdatoen, dvs. inden jul. Udlændingestyrelsen vurderer, at der kan indkvarteres omkring 50 personer inden jul og at de resterende pladser kan tages i brug kort tid efter årsskiftet. Det forventes, at der vil kunne indkvarteres omkring 200-250 på adressen – muligvis fortrinsvis familier med børn – og at Røde Kors bliver driftsoperatør.”

I forvejen er der 50 fastboende asylansøgere på Filadelfia, et tal der står til at blive fordoblet. Derudover bliver der hver dag kørt ca. 100 asylansøgere frem og tilbage til skolen på asylcentret. Med etableringen af endnu et asylcenter kommer asylansøgere til at udgøre over 10% af befolkningen i Dianalund med ca. 4000 indbyggere.

/SDL