Sorø Erhvervsudviklingsråd, som består af lokale erhvervsledere fra forskellige brancher og forskellige dele af kommunen, har i de seneste ti år ageret ’advisory board’ for borgmesteren, kommunaldirektøren, erhvervschefen og de forskellige sektorer i forvaltningen. Målet er at styrke det soranske erhvervsklima, skriver Sorø Erhverv i en pressemeddelelse.

Et vigtigt parameter for det gode erhvervsklima er trivsel. Ikke blot trivsel som medarbejder på en arbejdsplads, men i høj grad også trivsel som arbejdsgiver.

Sorø Erhvervsudviklingsråd oplever et stadig større fokus på emnet hos det lokale erhvervsliv og har derfor italesat vigtigheden af trivsel og hjælp ved stress. Flere erhvervsledere efterspørger bl.a. bedre muligheder for at støtte deres medarbejdere ved begyndende tegn på stress.

’’Når en medarbejder får stress, skal man som arbejdsgiver forholde sig til flere slags lovgivning. Når man er hjemme, er man borger. Når man er på a­rbejde, er man medarbejder. Når man er syg, er man patient. Som reglerne er nu, kan man som arbejdsgiver ikke få hjælp til en medarbejder med begyndende stress, før de er gået ned med flaget og overgår til Sundhedsloven,” forklarer Michael von Bülow, formand for Sorø Erhvervsudviklingsråd.

’’Det giver ikke mening og kan være et hårdt slag, ikke bare for den stressramte medarbejder, men også for små virksomheder, hvor en sygemelding kan vælte korthuset eller tvinge de tilbageværende medarbejdere til at løbe endnu stærkere,’’ afslutter han.

Pressefoto
Del på sociale medier