Den 29. december 2020 besluttede regeringen at forlænge de særlige restriktioner på børne- og undervisningsområdet, som i forvejen gjaldt til og med 3. januar.

I lyset af den nuværende smittesituation og på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger gælder restriktionerne nu til og med den 17. januar.

Sorø Kommune følger udviklingen nøje, og er klar til at tilpasse sig, hvis situationen skulle situationen ændre sig.

Indtil videre er de konkrete restriktioner dog som beskrevet nedenfor.

Forældre opfordres til at deres barns skole eller dagtilbud, hvis de får brug for det, og de er ligeledes meget velkomne til at kontakte fagcenter Børn og Familier på mail: skole-daginst@soroe.dk eller telefon: 78 73 13 70.

Skolerne vil primært holde sig i kontakt med forældre via AULA. Den mulighed har dagtilbud endnu ikke, men forældre itl børn i dagtilbud kan holde sig orienteres om fælles nyt via Sorø Kommunes hjemmeside.

Skoler

Elever i 5.-9. klasse er fortsat hjemsendt og undervises virtuelt.

Endvidere bliver elever i 0.-4. klasse også hjemsendt og undervises virtuelt.

Børne- og undervisningsministeriet meddeler, at der er tale om nødundervisning. Det betyder, at eleverne undervises 25 lektioner om ugen i de pågældende 2 uger.

Elever i vores to supercentre samt andre elever, som efter en konkret vurdering af skolelederen i samarbejde med forældrene vurderes til at have behov for at møde fysisk op på skolen, er undtaget fra hjemmeundervisningen. Jeres barns skoleleder vil tage kontakt til berørte forældre.

Desuden kan elever i 0.-4. klasse i de første to skoleuger efter juleferien møde frem til fysisk nødundervisning og nødpasning i SFO, hvis det er nødvendigt for, at forældrene kan passe deres arbejde. Forudsætningen er, at forældrene inden da har afsøgt alle muligheder for selv at finde pasningsløsning til deres børn.

Elever i 5.-6. klasse i SFO2 kan også i særlige tilfælde tilbydes nødpasning, ligesom ældre elever i ungdomsklubberne kan tilbydes en særlig socialpædagogisk indsats.

Når der er behov for nødpasning, kontakter forældrene så tidligt som muligt deres barns skole, hvor skolelederen vil foretage en konkret vurdering af behovet for nødpasning.

Dagtilbud

Børnehaver, vuggestuer og øvrige dagtilbud holdes fortsat åbne.

Børne- og Undervisningsministeriet meddeler, at forældre, der har mulighed for det, kan overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode. Det kan fx være forældre, der selv er hjemsendt, men som ikke kan passe deres arbejde hjemmefra.

Da der alene er tale om en opfordring til at holde børn hjemme, hvis muligt, har forældre ikke krav på at få deres forældrebetaling tilbagebetalt.

Sorø Kommune fastholder pasningsgarantien, så ingen vil blive pålagt at holde deres barn hjemme, ligesom fastholdelse af den fulde åbningstid – i hvert fald ind til videre – sikres.

For at undgå risiko for smittespredning mest muligt afleveres og afhentes børn så vidt muligt udendørs i dagtilbuddet.

Vore daginstitutioners fysiske rammer er forskellige, så der kan i konkrete tilfælde være forskelle mellem daginstitutionerne, hvordan aflevering og afhentning tilrettelægges, ligesom vejret kan spille ind.

For alle gælder det dog, at udgangspunktet er aflevering og afhentning udenfor. Når dette må fraviges, vil vi sikre, at kun få forældre ad gangen er til stede indenfor.

Forældres brug af mundbind eller visir, når de afleverer og henter, er indtil videre ikke et krav, men en mulighed.

Tværgående opgaver

Sundhedsplejen vil i de kommende 2 uger etablere baser 4 steder, hvor forældre kan møde op, i stedet for at sundhedsplejersken kommer i de private hjem.

Det drejer sig om Dagplejens legestue i Søndergade, Sorø Borgerskole, Holbergskolen og Stenlille Skole.

Socialrådgivere, familiebehandlere, uddannelsesvejledere, SSP, ungekonsulenter samt logopæder og psykologer fra PPR fortsætter deres udkørende opgaver. De vil således i nødvendigt omfang fortsat arbejde med sårbare børn og deres familier. Hvor det er hensigtsmæssigt vil samarbejdet dog blive gennemført i form af virtuelle møder.

Foto: ABW
Del på sociale medier