Sorø Kommune er netop, af Dansk Industri, blevet kåret som den syvende mest erhvervsvenlige kommune i Danmark – og den bedste på Sjælland. De vil fortsætte med at styrke erhvervsklimaet og den lokale erhvervsfremme, og søger derfor en konsulent, som kan hjælpe med dette.

Som konsulent vil du – i tæt samarbejde med Erhvervschefen – blandt andet komme til at arbejde med:

Planlægning og gennemførelse af erhvervs- og netværksarrangementer
Styrkelse af erhvervssamarbejdet på tværs af forvaltninger, herunder at understøtte UU-Ungevejledningen i vores skole-virksomhedssamarbejde
Rekruttering af højtuddannet arbejdskraft, hvor du vil blive bindeled med eks. universiteter og virksomheder
Projektarbejde omkring Femern Bælt, hvor vi indgår i et stort projekt i samarbejde med Erhvervshus Sjælland og en række øvrige aktører
Ad hoc opgaver
Du vil skulle samarbejde på tværs af fagcentre samt bredt med politikere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, folkeskoler og andre offentlige og private samarbejdspartnere. Blandt dine tætteste samarbejdspartnere kan nævnes UU-Ungevejledningen, Jobcenteret, Sorø Erhverv samt centerchef for Byråd og Kultur, som også bliver din direkte reference.

De forventer, at du:

Har en relevant uddannelse og har erfaring med de skitserede opgaver
Har erfaring fra erhvervsområdet
Kan begå dig både som initiativtager og som afslutter
Kan begå dig i dialog og på besøg, hos såvel store som små virksomheder, samt universiteter, skoler mv.
Trives med et højt aktivitetsniveau og ser værdi i den store politiske interesse for feltet
Har en ydmyg tilgang til dine arbejdsopgaver og kan tage fat på store som små opgaver med samme engagement
Har en høj grad af relationelle kompetencer
Har kørekort og kan stille egen bil til rådighed

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 7. januar 2021)

Foto: ABW
Del på sociale medier