Sorø Kommune er i dag blevet optaget i det landsdækkende klimasamarbejde DK2020, som skal hjælpe kommunen til at blive CO2-neutral inden 2050, skriver kommunen i en pressemeddelelse:

Så kom meldingen endelig. Sorø Kommune er optaget i klimasamarbejdet DK2020. I DK2020 netværket er Sorø Kommune sammen med 46 kommuner, som alle har sat sig et klart klimamål: Inden 2050 vil de være netto nul-udledende af drivhusgasser. Vejen derhen hedder en lokal klimahandleplan, som kommunerne nu skal udvikle med støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner. Det betyder, at Sorø Kommune i løbet af det næste halvandet år skal udarbejde en ny og ambitiøs klimahandleplan, som lever op til Parisaftalens målsætninger og den nationale klimalov.

Det er et samlet Byråd, der står bag ønsket om en koordineret klimaindsats, som vil bidrage væsentligt til Byrådets Vision 2022 og til Sorø Kommunes arbejde for at bidrage til opfyldelsen af FN’s verdensmål.

”Vi er stolte af, at Sorø Kommune er udvalgt til DK2020 samarbejdet. Byrådets vision er klar, og vi har fokus på omstilling til vedvarende energi, ansvarligt forbrug og på at arbejde hen i mod at blive CO2-neutral i 2050. Vi har været i gang længe, og har f.eks. siden 2012 reduceret vores elforbrug med 23 % og varmeforbruget med 20 %. Men vi skal i yderligere dialog og involvere kommunens borgere og virksomheder og skabe handling gennem partnerskaber, som det hedder i FN mål 17. Alt det nye og det, vi allerede gør, skal nu samles i en ny og tværgående klimahandleplan, som sikrer, at vi trækker i samme retning og sammen finder de gode løsninger,” siger Gert Jørgensen, Sorø Kommunes borgmester.

Sorø Kommune har længe arbejdet på at komme med i DK2020-samarbejdet, og der er blandt andet nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter for de kommunale funktioner, skoler og institutioner, som sammen skal løfte opgaven med at formulere en handlingsorienteret klimahandleplan og inddrage kommunens borgere, virksomheder, foreninger og andre aktører i klimaplanlægningen.

”Når vi går i gang med at formulere vores klimahandleplan, er alle med i Sorø Kommune. På Teknik og Miljøområdet ser vi allerede de politiske sager igennem med hensyn til, om der er et klimapotentiale – ikke mindst med fokus på effektiv energiudnyttelse og ressourcebevidste indkøb. Det er en stor fordel, at samtlige fagcentre og udvalg nu kommer med, på hver deres måde,” siger Jens Nygaard, Formand for Teknik og Miljøudvalget.

Det er Realdania, KL, landets fem regioner, og den grønne tænketank Concito, der står bag DK2020-samarbejdet, og som dermed har skabt muligheden for, at de danske kommuner kan træde ind i et seriøst og professionelt netværk, hvor de kan få den nyeste viden og sparring omkring klimaudfordringer og løsninger. Også Region Sjælland er gået aktivt ind i samarbejdet og er med til at finansiere de koordinatorer, som skal bistå de sjællandske kommuner med klimaarbejdet.

”Det er afgørende, at vi får en samlet og koordineret klimaindsats i Danmark, så vi ikke alle skal opfinde den dybe tallerken. Jo mere vi lærer af hinanden, deler viden og sikrer koordinering på tværs af strategier og geografi, jo bedre kan vi løse den fælles klimaudfordring. På den måde kan vi også bedre tydeliggøre, hvor vi som kommune mangler greb og rammer i klimaarbejdet – både i dialogen med vores partnere, vores lovgivere og på EU-niveau,” siger Sorø Kommunes kommunaldirektør Søren S. Kjær.

Det særlige ved de klimahandleplaner, som kommunerne udarbejder i DK2020, er, at alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning skal håndteres. Det gælder blandt andet transport, landbrug, energi, kommunens bygninger, byudvikling og kommunens egne biler og ejendomme. Hver kommune skal pege på konkrete klimatiltag, der tilsammen sikrer en netto-nul-udledning senest i 2050 for hele kommunens geografiske område.

”Konsekvenserne af klimaforandringerne er allerede hverdag i landets kommuner og regioner. Og det er lokalt og regionalt, at mange af udfordringerne konkret kan løses. Derfor har de danske kommuner og regioner en absolut nøglerolle i klimakampen. I DK2020 spiller de tæt sammen, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det unikke samarbejde, vi har fået op at stå her, vil skrive verdenshistorie. Og det vil inspirere både klimaaktører her i landet og internationalt, hvor medlemmerne af det bynetværk C40, som DK2020 udspringer af, i den grad kigger mod de danske kommuners klimaarbejde,” siger Jesper Nygård, adm. direktør i Realdania.

DK2020-samarbejdet startede sidste år i 20 kommuner. Den nye runde havde ansøgningsfrist i oktober, og samarbejdet starter op med en digital konference den 26. november. Noget nyt er, at klimahandleplanerne også skal omfatte anvisninger på, hvordan kommunerne ruster sig mod klimaforandringernes konsekvenser og f.eks. minimerer risikoen for klimarelaterede oversvømmelser.

Foto: ABW
Del på sociale medier