Af Linda Nielsen, SF Sorø

Med udbuddet af storparcellerne på Rørstensgården, Frederiksberg, fik Byrådet chancen for at sige ja til et anderledes nyt boligområde. SF ønskede at byde et økologisk og bæredygtigt boligbyggeri velkomment, det var der desværre ikke flertal for i byrådet.

Byrådets valg stod reelt mellem to bydere. Det ene var Bærebo, hvis koncept er at bygge bæredygtige, økologiske nabofællesskaber for alle aldersgrupper. I Sorø kommune har de et partnerskab med det lokale Øko-samfund.

Det andet var NREP, et skandinavisk kapitalselskab, der sætter penge i ejendomme.

Begge vil opføre et privat plejehjem(friplejehjem). Bærebo i sammenhæng med de økologiske nabofællesskaber. Mens NREP kun går efter opførelse af et privat plejehjem.

Med Bærebo så SF muligheden for at få en ny boform, som allerede efterspørges og som vil blive en del af fremtidens boformer, hvor man bor bæredygtigt, sparer på ressourcerne og har et tættere praktisk og socialt fællesskab end i et almindeligt parcelhuskvarter.

Vi er ærgerlige over, at det ikke lykkedes at overbevise et flertal i byrådet om de gode muligheder, der ligger i et bæredygtigt økologisk nabofællesskab.

Vi giver ikke op her, vi satser på at det næste gang lykkes at få byrådet med på den gode ide i bæredygtige nabofællesskaber.

 

Del på sociale medier