Af Kristiane Nyborg, SF Sorø

I flere af landets kommuner går øremærkede SFO-penge til skoleopgaver. Hvor står Sorø Kommune?

At skolerne bruger af skolefritidsordningernes i forvejen hårdt trængte ressourcer er udbredt i flere af landets kommuner. Det viser en kortlægning, som pædagogernes største fagforening BUPL er i gang med. Forholdene i Sorø Kommune er endnu ikke undersøgt, men alle som har besøgt en af vores kommunale SFO’er vil vide, at det er et område, som er præget af få ressourcer og som er blevet underprioriteret alt for længe.

SF forventer, at Sorø Kommune har en fast konteringspraksis i tråd med Social- og Indenrigsministeriets regnskabsregler. Konteringsreglerne bruges til at fordele pædagogernes løn mellem skoledelen og skolefritidsordningen. Det kunne være interessant at få overblik over, hvorvidt Sorø Kommune reelt følger lovgivningen og prioriterer fritidsområdet, som det er aftalt i Byrådet. Er opdelingen korrekt? Sker der opdeling af al det personale, der bør ske opdeling på? Er der konteret udgifter på SFO’en, som burde være konteret på skolen?

Én ting er nemlig, at udgiften for pædagogen konteres på skolen (som man skal), men det giver jo penge til overs i SFO’en og hvad bliver de brugt til? Forhåbentlig bliver de brugt til at købe flere pædagoger, så SFO’en har den bemanding, de har fået penge til. Hvis SFO-personalet bruges i skoledelen og ikke fyldes op, så falder normeringen jo betydeligt. Og normeringen i vores SFO’er er i forvejen utrolig ringe. Desværre viser BUPLs kortlægning, at en del skoler kører med et systematisk underforbrug på SFO-kontoen, så ikke-forbrugte midler kan bruges til at dække et merforbrug i skoledelen, når regnskabsåret er omme.

I Sorø Kommune har vi en meget høj forældrebetaling på skolefritidsordningen. Hele 96% af kommunens samlede driftsudgifter til skolefritidsordningerne skal forældrene betale. Hvis det viser sig, at der er sket fejlkonteringer mellem SFO’en og skolen betyder det, at den faktiske forældrebetaling er endnu højere end de oplyste 96%. Er den reelle forældrebetalingen over 100% af de samlede driftsudgifter til SFO’en, hvilket er imod lovgivningen, svarer det til, at forældrene betaler for folkeskolens drift.

SF ønsker klarhed over Sorø Kommunes konteringspraksis. SFs byrådsmedlem har derfor anmodet om en dokumentation fra forvaltningen.

 

Del på sociale medier