Lederne i Vestsjælland ved Jesper Hedegård Webbe og Steffen Andersen var forbi Sorø Mums og overrakte donation på 13.500,-kr til foreningen ved formand Grethe Bøjesen, oplyser MUMS i en pressemeddelelse.

Med denne meget flotte donation fremmer det MUMS’ muligheder for at finde andre lokaler tættere på centrum for at tilgodese en større målgruppe, samt mulighed for et tættere samarbejde med Mætværk.

Ledernes engagement
– Når vi støtter de lokale foreninger, der arbejder mod madspild, er det for at vise Ledernes engagement i kampen mod madspild ved at anerkende de lokale frivillige, som gør en stor indsats på dette vigtige område med hjælp til svagt stillede i vores lokalområde, siger Jesper Hedegård Webbe.

Han er afdelingsformand og hovedbestyrelsesmedlem i Lederne. Han tilføjer, at selv om hjælpeindsatsen er frivillig, så har foreningerne også brug for penge til for eksempel køleskabe, hvor overskudsmaden kan opbevares på hygiejnisk vis, indtil den kan uddeles.

Undgå madspild
Jesper Hedegård Webbe minder om, at FN’s landbrugsorganisation anslår, at en tredjedel af alle de fødevarer, der produceres på verdensplan, ender med at blive smidt ud, så madproduktionen påvirker klimaet og miljøet negativt, uden at nogen får gavn af maden.

– Derfor bør husholdninger og virksomheder over hele verden arbejde bevidst for at undgå madspild. Det gælder også virksomheder og ledere i Vestsjælland, som bør være meget opmærksomme på, at de ikke får bestilt eller lavet mere mad, end der bliver spist i deres kantiner og til møder osv. Hvis det alligevel sker, bør de have en strategi for, hvordan de så sikrer, at den overskydende mad kommer andre til gode. Det kan eksempelvis være ved at give maden til en af de lokale frivillige foreninger, som arbejder med at dele overskydende mad ud til hjemløse eller andre trængende, siger Jesper Hedegård Webbe.

MAD UDEN MEGET SPILD – Sorø MUMS – startede den 1. september 2018 som en selvstændig gruppe med formål at uddele overskudsmad fra lokale og andre sponsorer.
Gruppens hovedformålet er at BEGRÆNSE MADSPPILD – ALLE er derfor velkomne til at komme og hente en pose mad ved den daglige uddeling.

Vi skal passe på vores miljø og udnytte de ressourcer som allerede er brugt på at fremstille mad og ikke bare kassere god og spiselig mad.
Der uddeles mandag til og med lørdag fra kl. 11 – 12 eller til der ikke er mere

Det handler om at begrænse det kæmpe store madspild der er.

Sorø MUMS drives af ca. 45 frivillige som henter, sorterer, registrerer og uddeler maden. Der er ingen indtægter og alt er baseret på donationer fra private personer og virksomheder, som støtter vores formål.

1. september 2018 åbnede Sorø MUMS for den første uddeling af overskudsmad. Det skete fra Mimmerlunden på Hotel Postgården. 12. januar 2019 flyttede uddelingen til nyt lokale på Holbækvej 12 A.

Hvis andre vil donere til økonomien er de yderst velkomne og ligeledes med overskudsmad, hvor vi gerne laver aftale om afhentning mm.
Kontakt formand Grethe Bøjesen tlf. 4157 6922

Pressefoto
Del på sociale medier