Fundamentet til Sorø Bioenergi er ved at være færdigt på Kragelundsvej 12 – nu gælder det indløft af de tunge komponenter, inden stålskelettet og undertag står for skud. Det oplyser AffaldPlus i en pressemeddelelse.

Det kommende fjernvarmeværk, Sorø Bioenergi kommer det til at fyre med den mest bæredygtige form for biomasse i form af lokalt have- og parkaffald. I disse uger bliver de maskiner, der i fremtiden skal forbrænde og efterfølgende optage energien fra biobrændslet, løftet ind på byggepladsen og installeret.

Det gælder bl.a. en 15 tons tung ovn, en indskubber, der skal trykke brændslet ind i ovnen, oliekedler og en quench, som skal afkøle røggassen fra 200°C til 65°C vha. kondensvand.

Disse maskiner er så store og tunge, at det ikke er muligt at køre dem ind, når Sorø Bioenergi er færdigbygget. Derfor bliver disse forbrændingsudstyr nu løftet ind på plads og installeret, inden et skelet af stål bygges op omkring det.

Herefter begynder den endelige montage af de indløftede komponenter, der bl.a. indebærer rørtilslutninger og el-montage.

Jordnære udfordringer i byggeprocessen
I forbindelse med byggeriet af Sorø Bioenergi har jorden i byggefeltet givet udfordringer, fordi der har været dobbelt så meget ”svag” jord som forventet. Derfor har vi været nødt til at bortkøre ca. 2500 m3 ekstra jord, og samtidig suppleret det eksisterende jordlag med 2500 m2 ekstra bundsikringsgrus.

Derudover har COVID-19 også haft sin indvirkning på tidsplanen. Det gælder for eksempel leveringen af en stor glasfibertank i næste uge, der skal køre med specialtransport fra Sverige til Danmark. Det kræver en tilladelse fra myndighederne, hvor behandlingstiden er forlænget på grund af COVID-19. Så pandemien giver udfordringer, men den har ikke sat en stopper for byggeriet.

Den 15 tons tunge ovn, der løftes på plads. Sorø Bioenergi forventes at stå færdigt i sommeren 2021, og kommer til at fyre med lokalt have- og parkaffald, der er den mest bæredygtige form for biomasse. I ugerne 46-47 løftes de tunge og store komponenter ind, som f.eks. den 15 tons tunge ovn. Pressefoto.
Byggeriet af det kommende Sorø Bioenergi. Pressefoto.
Del på sociale medier