Sorø Julefond indkalder til generalforsamling den 22. oktober 2020 kl. 17

Det sker på Metalvej 23, 4180 Sorø

Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Aflæggelse af formandens beretning og godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 2020/2023 samt to suppleanter (hvert andet år) 2020/2022
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Læs mere her.

 

Foto: ABW
Del på sociale medier