Enhedslisten i Sorø har søndag henvendt sig til partiets folketingsmedlemmer med henblik på at give kommunalbestyrelser mulighed for at stoppe udvidelsen af svinefabrikker. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

”Vi er fuldstændigt rystede over, at kommunerne er frataget deres selvbestemmelsesret, når det gælder hvilke virksomheder, vi skal have i kommunen,” siger Lotte Eich der er talsperson for Enhedslisten i Sorø og fortsætter, “det er jo ikke det politiske flertal på Christiansborg, der skal leve ved siden af en svinefabrik med alle de sundhedsmæssige problemer og lugtgener det kan give.”

Bo Mouritzen, der er byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø, tilføjer, ”vi taler om en virksomhed, der efter vores opfattelse har mere end almindeligt svært ved at følge spillereglerne, og så skal de belønnes med at få lov til at have endnu flere svin på fabrikken, uden at vi i byrådet kan løfte en finger. Det er bogstaveligt talt noget svineri, og regningen betales naturen og deres naboer.”

Utilfredsheden hos Enhedslisten i Sorø handler ifølge pressemeddelelsen konkret om familien Kjær Knudsens kæmpe svine-fabrikker. Der vist formelt ejes af selskabet Agriculture A/S, og drives af Peter Kjær Knudsen og hans sønner. Der har søgt om at udvide deres staldanlæg i St. Merløse i Sorø kommune.

Det er ifølge Enhedslisten i Sorøs opfattelse lidt respekt for lovgivning og naboernes indsigelser. Senest startede de udgravningen til en ny stald uden tilladelse, tidligere har de foretaget vandboring uden tilladelse, dyrkning på § 3 beskyttede naturområder, beplantning der ikke lever op til kravene i de tilladelser de har fået, samt overskredet det tilladte antal producerede dyreenheder mv.

“Sundhedsminister Magnus Heunicke bør undersøge, hvad konsekvenserne er for beboere og miljøet, når man lever tæt på svinefabrikker. Hvad er konsekvenserne for borgernes sundhed af at leve op af fabrikker, der udleder en blanding af stoffer som svovldioxid, metan, ammoniak og mercaptaner. Danmark er en af verdens største svineproducenter og alligevel er der ikke tidssvarende forskning i, hvilke konsekvenser det har for mennesker at bo klods op af en svinefabrik,” siger Lotte Eich og tilføjer, “men her skal forsigtighedsprincippet spille ind, så vi ikke skal vente på forskningsresultaterne og henviser til at Greenpeace og diverse forskning har tidligere vist, at naboerne plages af hovedpine, kvalme, opsvulmede øjne, diarré og åndedrætsbesvær. Lokalt melder naboerne ud, at de bliver syge af de mange kemiske stoffer, der ledes ud fra staldene.”

Bo Mouritzen uddyber, “vi er som kommuner reelt frataget retten til at afslå en ansøgning om udvidelse af svinefarme ud fra lokale hensyn som fx nabogener eller turisme efter husdyrbrugloven blev ændret i 2017 og fortsætter, ”vi skal have ændret landbrugspakken og husdyrbrugloven, både ud fra et demokratisk synspunkt, hvorfor skal en privat person kunne diktere udviklingen i en kommune? Men også hvis vi blandt andet skal kunne nå ønsket om en 70 % reduktion af Co2.”

“Derfor vil vi bede Enhedslisten i Folketinget om at rejse sagen overfor miljøminister Lea Wermelin og minister for Klima-, energi- og forsyning Dan Jørgensen, med henblik på at give kommunerne ret til at bestemme over eget område, herunder afvise at udvide svinefabrikker,” siger Lotte Eich.

”Ligesom vi lokalt i Sorø vil tage kontakt til byrådets andre partier med henblik på en fælles henvendelse til miljøministeren med ønsket om at give byrådet magten tilbage i forhold til om svinefabrikkerne skal udvides. Så kan vælgerne også stille os til ansvar for det vi gør,” slutter Bo Mouritzen.

Del på sociale medier