Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem, Enhedslisten i Sorø

I stort set hele 2020 har vi fra Enhedslisten oplevet, at der er kommet et tættere samarbejde i Børn- og Undervisningsudvalget.

Fra Enhedslisten har vi, i løbet af året oplevet, at vi ikke blot er blevet stemt ned, og derefter ilet videre til næste punkt, men at der reelt er blevet lyttet til både vores synspunkter og vores argumenter, og at synspunkterne er blevet inddraget i de efterfølgende beslutninger.

Det er blandt andet sket i følgende tre sager:
– De første millioner, der er udløst omkring minimumsnorneringerne, bliver udmøntet på 0-3 års området. Det er et område, hvor Enhedslisten har haft et stort fokus på det efterslæb, der er i Sorø Kommune og dermed et stort ønske om, at det var der, udmøntningen skulle ske. Det er efter vores opfattelse positivt, at det er et samlet udvalg der står bag den beslutning.

– Tidlig SFO-start er udskudt til sommeren 2021. Vi ved godt, at det er en beslutning, der har været betydeligt vanskeligere for flertalsgruppen at træffe, end den har været for os.Da Enhedslisten på aprilmødet fremsendte et forslag om, at tidlig SFO-start blev udskudt til 2021, var det derfor glædeligt, at det ikke blot blev skudt ned, men senere vedtaget.

Nu er kompromiser jo ikke envejs, så for Enhedslisten betød det blandt andet, at vi accepterede det første kompromisforslag, hvor beslutningen om tidlig SFO-start blev lagt over til fagcenteret.

– Det seneste, hvor der er blevet lyttet til Enhedslistens anke, var på det seneste BUU møde, hvor Enhedslisten i den grad, synes det er bekymrende, når en samlet økonomisk beretning, hvor der er flere elementer som vi både politisk og fagligt er uenige i, kun kommer til at handle om garderobeskabe i Regnbuen.

Enhedslisten har intet ønske om, at stemme imod Garderobeskabe, men kunne ikke godkende den økonomiske redegørelse.
Det endte med en samlet politisk kommentar: ”Børn- og Undervisningsudvalget er af den opfattelse, at det er uhensigtsmæssigt, at den økonomiske redegørelse indeholder politiske og økonomiske forhold, der ikke skal tages stilling til”.

Det er efter Enhedslistens opfattelse et eksempel på, at det i langt højere grad er skabt et forum, hvor beslutninger kan forhandles på BUU møderne. Det opfatter vi som et meget positivt skridt.

Det er forudsætningen for, at mindretallets holdninger kan indarbejdes i den endelige beslutning. Mens vi i Enhedslisten glæder os over, at det er lykkedes at skabe et tættere samarbejde for børnene, så er vi stadig meget bevidste om, at der er store og fundamentale uenigheder mellem flertallet og os i udvalget og byrådet. Derfor er øget dialog godt og et positivt skridt, som vi håber, kan brede sig til arbejdet i byrådet.

Del på sociale medier