Sorø Bådfart meddeler:

Bådfarten i Sorø har med baggrund i den nuværende COVID-19 situation konkluderet, at de fysiske rammer på broerne omkring søen og ombord på Lille Claus, ikke er til stede for opretholdelse af tilstrækkelig fysisk afstand for at undgå smitterisiko for både besætningen såvel som for passagererne.

Det vil samtidig være uhyre vanskeligt at opretholde en hygiejne ombord der tilfredsstiller myndighedernes skærpede krav ved en pandemi.

En stor andel af vores højtskattede gæster er ældre medborgere der tilhører den såkaldte risikogruppe for udvikling af alvorlig COVID-19 sygdom og det samme er gældende for besætningen.

På dette grundlag har Sorø Bådfart besluttet, at Lille Claus ikke sejler denne sæson 2020 men først søsættes til start af sæson 2021. Mange vil være kede af det men passagerernes og besætningens sundhed har vores højeste prioritet.

Foto: ABW
Del på sociale medier