Af Ole K. Ersgaard, Sorø

Bo Mouritzens (BM/Enhedslisten) indlæg om indvandring bygger på en alternativ virkelighedsopfattelse, som kunne være selv en halal-hippie værdig.

BM nævner, at der om fem år angiveligt er behov for 15.000 SOSU-medarbejdere.

Med 80.000 ikke vestlige kvinder uden for arbejdsmarkedet vil små 20 pct. heraf jo kunne dække det behov. Så det taler ikke for yderligere indvandring.

BM hævder, at nydanskere stormer ind på de videregående uddannelser!
Nu er det jo mere interessant at iagttage antallet, der fuldfører en videregående uddannelse.

Andelen ligger procentuelt for de 30-årige ikke vestlige efterkommere langt under personer med dansk oprindelse.

Og værre endnu – “flere ikke vestlige 20-årige efterkommere er hverken i beskæftigelse eller under uddannelse”.

33 pct. af 20-29-årige kvindelige efterkommere fra Libanon er fx hverken i beskæftigelse eller under uddannelse.

Og folkeskolens afgangsprøve (2013-17 for drenge og piger) taler heller ikke til ikke vestlige indvandreres og deres efterkommeres fordel.

De præsterer dårligere end personer med dansk oprindelse.

Det peger på et kompetenceefterslæb. Og øgede offentlige udgifter.
BM hævder, at beskæftigelsen stiger blandt nydanskere!
Marginale ændringer er jo ikke det interessante.

Men det er bekymrende, at efterkommere fra ikke vestlige lande fortsat har en underbeskæftigelse, der er godt 10 gange større end efterkommere fra vestlige lande.

Men en stigning i beskæftigelsen bredt taget skulle alt andet lige medføre et fald i offentlig forsørgelse.

I 2014 var fx 84 pct. af kvindelige indvandrere (30-59 år) fra Syrien i offentlig forsørgelse. I 2017 er det steget til 86 pct.
Til sammenligning er de tilsvarende tal for kvindelige indvandrere fra Indien 17 pct. i 2014.

I 2017 er dette tal faldet til 13 pct.

Værdien af den rigtige indvandring forstod magthaverne for mere end 500 år siden!

Chr. d. II inviterede i 1515 jo 184 familier fra Nederlandene til at opdyrke det frugtbare Amager. De besad en særlig ekspertise i grøntsagsproduktion, som der var behov for.

Som et kuriosum er indvandrere fra Nederlandene, dem, der har den højeste beskæftigelsesfrekvens i aldersgruppen 16-64 år for mænd og kvinder. Den er 81 pct.

Til sammenligning er den for danskere 80 pct. (2016).

Indvandring er kun et gode for samfundet, når den er baseret på personer, der kan og vil bidrage med deres arbejdskraft. Og der er behov for den.

Del på sociale medier