Indlæg af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

Under den forholdsvis uskyldige titel ”Sorø Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ” sniges der efter Enhedslistens opfattelse endnu en begrænsning af demokratiet ind i den måde, Sorø Kommune styres på.

Med vedtagelsen bliver de overordnede politikker, der beskriver styringsmåderne, fremover godkendt i Økonomiudvalget og ikke i Byrådet. Beslutningen vil gøre det vanskeligere for borgerne at følge begrundelserne for politiske omprioriteringer, idet drøftelserne i fag- og økonomiudvalg foregår bag lukkede døre.

Det er en del af demokratiets kerne, at beslutninger skal foregå i det åbne, så alle Byrådets medlemmer og ikke mindst borgerne kan følge med og forstå sammenhængen mellem de overordnede politikker, og hvordan kommunen styres.

Det er for eksempel et problem, at et ønske om en tillægsbevilling bliver en sag for Fagudvalget og Økonomiudvalget og først sendes i Byrådet, hvis ikke Økonomiudvalget finder en anden prioritering af ressourcerne. Det afspejler efter Enhedslisten opfattelse en bekymrende tendens til at politiske beslutninger trækkes væk fra offentligheden, og grundlaget for beslutningerne gøres usynlige.

Den demokratiske indskrænkning forstærkes af, at ikke alle partier er repræsenteret i Økonomiudvalget. Dermed kan der foretages økonomiske prioriteringer i fagudvalgene og Økonomiudvalget, som tre af Byrådets partier ikke har indflydelse på.

Enhedslisten stemte som det eneste parti imod ændringen med henvisning til, at det mindsker gennemsigtigheden i beslutningsprocessen, men vi synes, det er ærgerligt, at der ikke er flere af Byrådets partier, der vil stå vagt om borgernes mulighed for at følge med i diskussionerne om de enkelte politiske beslutninger.

Bo Mouritzen
Del på sociale medier