Indlæg af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem for Enhedslisten i Sorø.

God forvaltningsskik indebærer, at det skal være tydeligt, hvornår det er administrationen, og hvornår det er det politiske system, der træffer beslutningerne. Det forudsætter, at der er klare grænser mellem forvaltning og politikere, så det politiske system sætter rammerne, mens forvaltningen sørger for den daglige drift.

Bo Mouritzen

Flere sager viser efter Enhedslistens opfattelse, at det ikke altid er sådan, og Enhedslisten er bekymret for, hvordan situationen er i Sorø Kommune:

– Viceborgmesteren får af Sorø Kommune ret til at bygge et hus, der er helt ude af proportioner
i Åmosen. I sagsakterne står der eksplicit, at det er viceborgmesteren, der søger om byggetilladelse.
Det bør aldrig fremgå af en sag. I en byggesag er det en borger som enhver anden, der søger.

Tilsynet kommer til den konklusion, at det der er bygget er ulovligt, og at det opførte skal fjernes
straks. Sagsforløbet skaber bekymring for, om der har været tilstrækkelig afstand mellem det politiske og forvaltningsmæssige niveau.

Konsekvensen af politisk indblanding kan være, at medarbejderne tilsidesætter egen faglighed,
hvilket går ud over niveauet i de politiske beslutninger og fører til de sager, vi har set det seneste år:

– Sorø Kommune taber sagen om kørselsudbud med et brag! En konsekvens er, at der skal betales ca. 1 million i sagsomkostninger og godtgørelse. Yderligere kommer der til at mangle 2,089 mio. kr. for 2019 og årene fremover til at dække den budgetterede besparelse på kørsel. Det mest forunderlige er, at det er Kommunaldirektøren og ikke Borgmesteren, der meddeler konsekvenserne af nederlaget i pressen. Budgetter er en politisk beslutning, og dermed ligger formidlingsopgaven på det politiske
niveau.

Det er problematisk og kan underminere hele forvaltningen, når Kommunaldirektøren, efter Enhedsli-sten opfattelse, igen optræder som Byrådets 26. medlem og står på mål for politiske beslutninger.

– Denne situation gentager sig igen og igen omkring PCB-sagen, hvor Sorø Kommune efter Enhedslistens opfattelse eksilerer i elendige politiske beslutninger. Sorø Kommune agerer således både bestillere, kontrollanter og klageinstans i forhold til, hvordan det forurenede materiale fra Frederiksberg Skole skal fjernes.

Igen ser vi, at Sorø Kommune taber sager ved domstolene. Det er efter Enhedslistens vurdering en konsekvens af dårlige politiske beslutninger, som medfører, at kommunale midler bruges til at dække retssager, bod og advokatomkostninger, imens der spares på børn og unge. Igen Kommunaldirektøren og ikke Borgmesteren, der står på mål for den manglende styring af sagen.

Når kommuner ikke formår at leve op til armslængde-princippet, skyldes det efter Enhedslistens opfattelse som oftest, at der er politisk overstyring. Det vil sige, at det politiske tilsidesætter fagligheden, enten direkte ved at fortælle, hvad der skal stå i en sag, eller indirekte ved at sende tydelige signaler om, hvilke resultater der ønskes.

Tendensen forstærkes i organisationer, hvor den øverste ledelse er svag. Det er bekymrende fordi en politisk organisation, hvor armslængde-princippet mangler, kan få konsekvenser i form af en syg kultur med magtfordrejning, der både kan lede til vennetjenester og opfindelse af ikke eksisterende besparelser i et forsøg på at tækkes de politiske ønsker.

Del på sociale medier