Sorø Kommune har udlagt støjsvag asfalt for at mindske vejstøj flere steder.

Der er gang i hjulene i samfundet, og det er der mange, der glæder sig over. Begejstringen er dog måske mindre udtalt hos de borgere, som i hverdagen bor tæt på hjulene, og mærker den øgede trafik og vækst – med øget vejstøj til følge.

I Sorø Kommune er man på forkant med at søge løsninger på at minimere vejstøj. Kommunen har på forsøgsbasis udlagt støjsvag asfalt på udvalgte strækninger. Støjsvag asfalt anvendes normalt på større vejstrækninger med høje hastigheder, typisk på motorveje, hvor trafikken belaster tættere bymæssig bebyggelse med vejstøj. Ved at udlægge støjsvag asfalt på motorveje er der erfaringsmæssigt en mærkbar reduktion af støjen. Det skyldes belægningens mere jævne overflade og åbne struktur, som mindsker dækstøjen betydeligt. Der er dog færre erfaringer med anvendelse på støjsvag asfalt på kommunale veje. Men det gør Sorø Kommune noget ved.

”Vi synes det er spændende at forsøge os med støjsvag asfalt også på kommunale veje. Den øgede trafik er kommet for at blive, og på den her måde ser vi, om vi kan gøre livet mindre støjende for vores borgere” – siger Vibeke Solvang, Leder af Plan, Byg og Trafik.

I Sorø Kommune er der udlagt støjsvag asfalt på tre strækninger i sensommeren 2018. Første strækning var fra Haverup til Kongebrovej på Slagelsevej. På baggrund af en positiv oplevelse af den støjreducerende effekt på denne strækning, blev forsøget udvidet til Alléen, hvor hastigheden godt nok er mindre, men trafikken er tættere. Sidst er forsøget udvidet til også at omfatte Holbækvej, fra Albertikrydset til Jagtvej og til Rådhusvej.

Formand for Teknik og Miljøudvalget Jens Nygaard oplyser: ”Strækningerne, som nu har fået støjsvag asfalt, er udvalgt på baggrund af bebyggelse, trafiktal og hastigheder. Det har været virkelig spændende at være med til at følge, om forskellen var til at registrere. Men allerede nu får vi meldinger fra borgere, som bor tæt på de udvalgte strækninger, at der er sket en mærkbar reduktion af vejstøjen, efter den nye asfalt er udlagt. Så i den nærmeste tid vil administrationen registrere de tilbagemeldinger de får, og lave en samlet opfølgning på forsøget. De erfaringer, vi får nu, vil nemlig indgå i overvejelserne om, hvorvidt vi skal udbrede forsøget til flere vejstrækninger i vores kommune”.

I forbindelse med renovering af vejbelægningen på Alléen, er det samtidig lykkedes at etablere den længe efterspurgte lysregulering på Alléen. Lysreguleringen skaber tryghed, især for de skolebørn, som skal krydse vejen til Borgerskolen. Lysreguleringen er udført på baggrund af Sorø Kommunes trafiksikkerhedsplan, hvor prioritering af trafiksikkerheds tiltag også sker på baggrund af Politiets registrering af uheld.

Foto: ABW