Sorø Kommune får ny affaldsordning den 30. april 2018. I den forbindelse skal ca. 10.000 husstande have en ny affaldsbeholder til madaffald og restaffald. Desuden skal der køres ca. 3.000 større beholdere ud til samlede bebyggelser med fælles affaldshåndtering.

Nye beholdere er på vej. Foto: AffaldPlus

Det skriver AffaldPlus til Dit Sorø. 

“Det er en øvelse, der ikke lige kan klares over en nat! Derfor har vi de næste 6 uger 12 mand beskæftiget med at samle beholdere og køre dem ud til borgerne i alle dele af kommunen.

Vi starter i den nordlige del og slutter i Sorø by i midten af april måned,” lyder det fra AffaldPlus.

Skal ikke bruges endnu

Når man får sin nye beholder, vil der sidde et mærke på den om, at den ikke må bruges endnu. Det skyldes, at den først bliver tømt, når den nye ordning starter – dvs. fra 30. april.

Du skal derfor fortsat bruge din gamle skraldespand, indtil den er blevet tømt for sidste gang. Skraldemanden giver dig besked ved at hænge en seddel på den gamle beholder, når han har tømt den for sidste gang.

Du kan fra 1. april 2018 se din nye tømmekalender på www.affaldplus.dk/soroe – så ved du, hvornår skraldemanden kommer og tømmer dit nye udstyr for første gang.

Information i beholderen
Du må dog gerne lette på låget på din nye beholder – for nede i finder du din nye køkkenspand til madaffald og information om, hvordan du skal sortere, når den nye ordning træder i kraft.

Brug genbrugsbeholderen, som du plejer lidt endnu
Din beholder til glas og papir skal i den nye ordning bruges til flere typer affald – i det lille rum skal der være papir og småt pap, og i det store rum skal der være metal, glas og hård plast. Der ‘byttes’ altså rundt på indholdet i de to rum.

Derfor skal din genbrugsbeholder mærkes om med nye klistermærker, så det er tydeligt, hvad der skal i hvilket rum. Først når din beholder har fået nye mærker på, skal du begynde at sortere på den nye måde! AffaldPlus kommer og sætter nye klistermærker på de gamle beholdere i løbet af maj måned.

Dit gamle udstyr
Dit gamle udstyr til restaffald er dit eget, og du kan derfor beholde det til andre formål. Men du kan også få AffaldPlus til at hente det eller aflevere det på genbrugspladsen. Send en mail på affaldplus@affaldplus.dk, hvis du vil have det afhentet.

Ændringer til din nye affaldsløsning
En standardløsning består af:

  • En 240-liters todelt beholder til madaffald og restaffald (med 14-dagstømning)
  • En 240-liters todelt genbrugsbeholder til hhv. papir/småt pap og metal, glas og hård plast (med 4 ugers tømning).

Så længe AffaldPlus kører beholdere ud, er det ikke muligt at ændre på sin affaldsløsning. Men når den nye ordning er trådt i kraft, kan du igen bestille en ekstra beholder eller hyppigere tømning.

Læs mere om den nye affaldsordning på www.affaldplus.dk/soroe.