papesorø
Søren Pape

De virkelige eksperter
Det blev et tilløbsstykke, da Søren Pape Poulsen besøgte Postgaarden i Sorø. Ca. 170 mennesker fra Sjællands Storkreds mødte op for at se giraffen: Det Konservative Folkepartis helt nye, men allerede vidt berømte formand.

Borgmester Gert Jørgensen bød velkommen, og den lokale folketingskandidat Kristian Egebæk Morgensen fik også lejlighed til at sige nogle ord, inden Søren Pape på sin sædvanlige direkte facon gjorde gældende, hvad partiet står for i dag.

Søren Pape lagde ud med at fortælle hvor vigtigt, det er for ham at komme ud i landet og møde ”de virkelige eksperter” i modsætning til det embedsværk, der pakker Christiansborgpolitikerne ind. Hvis det kriseramte parti skal genrejses må og skal man ud af osteklokken.

Tvangscafeer
Herefter gennemgik han de tre indsatsområder, som de konservative ønsker at have på plakaten frem til næste folketingsvalg.

papesorø6
De virkelige eksperter

1) Topskatten skal fjernes, da den rammer helt almindelige familier. Det må simpelthen være rimeligt, at man får lov at beholde min. 50% af det man tjener.
2) Der skal strammes markant op over for indbrud. Tyvene skal i fængsel i meget længere tid, og udenlandske kriminelle skal afsone i deres hjemland – det har en afskrækkende effekt.
3) Lektiecafeerne i Folkeskolen skal være frivillige.

Lektiecafeerne ligger tydeligvis den nye formand meget på sinde: Med hvilken ret tiltager staten sig den magt over familier, hvor mange – sygeplejersker, politibetjente mv. – har aftenarbejde? Hvornår skal de være sammen med deres børn? Hvilke muligheder er der for et skolebarn at have et fritidsjob og lære at tjene sine egne penge? Lektiecafeerne risikerer at være en bombe under foreningsdanmark, når en hel generation er tvunget til at vælge foreningerne fra.

Dagpengemiseren
”40.000 falder ud af dagpengesystemet, hedder det sig, men hvor falder de hen? Jo 20% falder ud til et arbejde. Det er jo ikke det ringeste,” sagde Søren Pape, der også slog et slag for forsørgerpligten. ”Det er der mange der er forargede over, men er det bedre, at det er naboen der skal betale?” Konservativ politik handler grundlæggende om mest mulig frihed for den enkelte kombineret med et socialt ansvar, så de svageste bliver samlet op. Det kræver en meget hårdere prioritering end i dag. ”Vi skal gøre op med den mentalitet, at hvis ikke du gør din pligt, så kommer der nogle og fejer op efter dig.”

Efter pausen var der sat en time af til spørgsmål, og der var mange, der havde gode råd og spørgsmål til den nye formand.

Staten kan ikke skabe velstand
En iværksætter mente ikke, politikerne gør nok for erhvervslivet: Det er som at høre embedsmænd tale – der er ingen visioner. De kan kun fordele pengene, ikke skabe vækst. Søren Pape ville gerne høre, om det var skatten eller bureaukratiet, der var det største problem for iværksættere, men det grundlæggende problem er, at så mange politikere tror, det er staten, regioner og kommuner, der skaber vækst.

Mere lærer, mindre socialarbejder
Der var en række spørgsmål om skole og uddannelser. Alt for mange lærere har i alt for mange år skulle løse opgaver som er forældreopgaver, sagde Pape, der også vil gøre op med, at unge mennesker starter på gymnasiet, fordi man ikke ved, hvor de ellers skal være.

EU og indvandring

papesorø1
Kasper Støvring

Den konservative debattør Kasper Støvring spurgte, om partiet nu tør være kritiske over for EU og indvandring og dermed være mere i sync med vælgerne? Udlændingepolitikken skal være stram som i VKO-regeringens tid. Vi skal bevare vores kulturelle sammenhængskraft, men vi skal være åbne over for, at arbejdskraft skal kunne komme hertil, sagde Søren Pape, der tydeligvis var ude i en linedans om dette emne. ”Men vi arbejder for tiden på en politik, som jeg tror du vil blive glad for”.

Når det gælder EU, skal vi samarbejde om det forhold, der er grænseoverskridende: Forurening, kriminalitet, men også frihandel og arbejdskraftens frie bevægelighed. EU blander sig dog i alt for meget, og der skal Christiansborg være meget bedre til at sige fra.

Om de mange indbrud (60 stk i Sorø i juli og august) fik Pape den kommentar, at det ikke er nok at øge straffen, når opklaringen er så lav som 6%. Der er med andre ord større risiko for, at indbrudstyvene får en færdselsbøde, når de kører ud af byen.

Ikke alle konservative bryder sig om kritikken af den passivitet partiet har vist når det gælder EU og udlændinge. På mødet i Sorø blev der udtrykt ønske om, at Søren Pape tog afstand fra Dansk Folkeparti. Hertil svarede Pape, at DFs vælgere er klogere end de er blevet gjort til, og at DF er et yderst professionelt parti. Pape meddelte, at han i det hele taget ikke optaget af hvem, man skal samarbejde med, men om hvad.

papesorø3
Helge Adam Møller

Der må godt være forskel på Sorø og Viborg
Borgmester Gert Jørgensen stillede spørgsmål om det kommunale selvstyre og planloven. Christiansborg skal lave mål og rammer, og så skal kommunerne bestemme resten, sagde Pape. Der må godt være forskel på den kommunale service i Viborg og Sorø. Planloven har været udsat for alt for mange lappeløsninger og er blevet et bureaukratisk helvede. Der er brug for at vi starter forfra og ser på, hvad skal vi beskytte. Som den er udformet i dag, er planloven en hindring for vækst og udvikling.

Håbet er grønt
Det tidligere konservative folketingsmedlem Helge Adam Møller opfordrede Søren Pape til at blive ved med at have klare og kontante holdninger, for den der vil gøre alle tilfredse gør ingen tilfredse.

Mødet i Sorø sluttede af med stående bifald, og en masse konservative gik ud i natten med klare forventninger om, at den negative udvikling for det gamle parti nu er vendt.

/Signe Dahl Lumholt