Gårdrummet mellem Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum omdannes til et eksperimenterende og legende sted til kultur, bevægelse og læring. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 1,911 mio. kr.

Det skriver Lokale og Anlægsfonden til Dit Sorø.

Tilbage i 2012 viste en omfattende brugerundersøgelse blandt Sorøs indbyggere, at der var et stort ønske om flere aktiviteter i bymidten. Allerede dengang blev gårdrummet mellem byens bibliotek og kunstmuseum udpeget til at være et centralt sted at se nærmere på. Nu bliver idéen til virkelighed.

Lokale og Anlægsfonden har været koblet på udviklingen af Sorøs Grønne Scene, som det nye byrum er blevet døbt. Fonden har medvirket til at kvalificere en række bud på, hvordan børn, unge, voksne og ældre kan involveres i et nyt byrum, der kan tilfredsstille mange forskellige behov for fritidsoplevelser. Lokale og Anlægsfonden har netop besluttet at støtte projektet økonomisk med 1,911 mio. kr.

Sorøs Grønne Scene i gårdrummet ved Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum. Illustration: STED By- og Landskabsarkitekter.

Gårdrummet, der er udset til at blive Sorøs Grønne Scene, har årligt 150.000 besøg af borgere, der kommer for at bruge biblioteket eller kunstmuseet. Det gør det oplagt at udvikle stedet til mere end en gennemgang og parkeringsområde. Sorøs Grønne Scene bliver et projekt, der omdanner et praktisk, men uinspirerende, sted til et kulturelt og aktivt byrum.

En række forskellige installationer vil invitere til, at borgere i alle aldre kan udtrykke sig selv kulturelt, kunstnerisk og fysisk – mens andre kan benytte den grønne scene som et sted, hvor man kan slappe af og lade andre mennesker byde på en oplevelse. Installationerne vil også fungere som redskaber til læring og ny viden ved hjælp af historiefortælling, spejleffekter og matematik.

Den Grønne Scene får naturligvis en scene, hvor der bliver leget med vand som en udtryksfuld overflade, der kommer en spejlvæg, en fortællebrønd, redskaber til leg og bevægelse samt installationer med lyd- og lyseffekter og det bliver muligt at afvikle fx udendørs biograf. En gennemgående materialevalg er eg, som er inspireret af de klassiske bindingsværksbygninger i den historiske bymidte. Byrummet designes så det kan opsamle og bruge regnvand som en del af stedets muligheder.

Projektet på 770 m² er tegnet af STED By- og Landskabsarkitekter. I alt koster projektet 7,645 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden har netop bevilget 1,911 mio. kr. betinget af en medfinansiering på 2 mio. kr. Projektet på 770 m² er tegnet af STED By- og Landskabsarkitekter. I alt koster projektet 7,645 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden har netop bevilget 1,911 mio. kr. betinget af en medfinansiering på 2 mio. kr. fra Sorø Kommune.

”Sorøs Grønne Scene vil give et markant løft til bylivet. Noget, der både efterlyses af vores borgere og af gæster udefra. Sammen med Sorø Kunstmuseum, som byrådet har indgået et partnerskab med, glæder vi os over udsigten til et byrum, der tydeligt afspejler Sorøs unikke natur, kultur og historie og som rigtig mange, både små og store, vil få glæde af, ” siger Johan Otte, centerchef i Sorø Kommune om projektet.

Birgitte Carlsen, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden, supplerer:

”Der er tale om et projekt, der arbejder videre med idéer og løsninger, som Lokale og Anlægsfonden tidligere har været med til at udvikle i forbindelse med kulturtorve. Hele kombinationen af kultur, bevægelse og aktiverende vidensformidling, lægger et hidtil uset lag ovenpå idéen om et kulturtorv. Samtidig er der tale om et spændende arbejde med at skabe et nyt og anderledes byrum, der alligevel formår at spille sammen med de omkringliggende bygningers identitet og historie.”