100 dage større. 100 dage klogere. 100 dage bedre til at tælle til 100. Eleverne i 0. klasse på Sorø Privatskole er nået halvvejs i deres første skoleår. Det bliver fejret med en 100 dages fest i de tre 0. klasser.

Foto: Sorø Privatskole.

Det skriver Sorø Privatskole til Dit Sorø.

Det er en stor ting at gå fra børnehave til 0.klasse på Sorø Privatskole. Børnene går fra at være en del af en mindre børnegruppe i deres børnehave, til at være en del af en klasse med 20 elever. Derudover går der 40 andre elever på samme årgang, og hvis man kigger på hele skolen, er der 655 andre elever.

At starte i 0. klasse er derfor også en helt ny verden at vænne sig til. Af samme årsag bliver 0. klasse også betragtet som et overgangsår, der bygger bro mellem de pædagogiske læreplaner i dagtilbuddene og den fagopdelte undervisning, som venter fra 1. klasse.

På Sorø Privatskole ledes 0. klasserne af en børnehaveklasseleder, som de har i langt de fleste lektioner, med støtte af en pædagog i dele af undervisningen. Undervisningen er ikke ligeså fastlåst, som når de starter i 1. klasse, så en stor del af undervisningstiden går med leg samt fysiske og kreative udfoldelser.

Foto: Sorø Privatskole.

Det giver også plads til at fejre, at eleverne i 0.X, 0.Y og 0.Z nu har gået 100 dage i skole, og dermed er nået halvvejs i deres første skoleår. Noget som nok ikke fejres på helt samme niveau på de øvrige årgange på skolen.

”100 dages festen er en af de kulturbærende aktiviteter på skolen. En af mange traditioner, som man ved, går igen, hvis man vælger skolestart på Sorø Privatskole. Vi fejrer, at de har valgt skolen, med rød løber og sang, første skoledag.

Derfor er det også naturligt, at fejrer, de nu allerede er halvvejs i deres første år hos os. Jeg ved børnehaveklasselederne er gode til at bygge op til dagen, ved at fortælle eleverne om det i god tid.

De har fx også malet deres hænder og hængt dem op ved siden af hinanden i klassen, så de giver 100 tilsammen,” fortæller Johnnie Christiansen, der er afdelingsleder for indskoling, SFO & klub på Sorø Privatskole.

Eleverne møder ind kl. 8.00, som det plejer, men lidt finere i tøjet end normalt. De starter i klassen med at lave perlekæder med 100 perler i. Derefter går de ned i skolegården for at blive fotograferet, hvor de står i formation, så de ligner et 100-tal set fra oven.

Bagefter danser de til musik i skolens sal, mens de laver 10 forskellige øvelser, fx englehop, twist dans, sprællemand eller lignende, som de skal repetere 10 gange, så de tilsammen har lavet 100. Til sidst slutter de festen af i klassen med at hygge og spise 100-dages-kage.

GemGem

GemGem