’Ingen 10. klasse i Sorø næste skoleår’. Sådan lød det fra Sorø Kommune, da det kom frem, at kommunen ikke længere opretter 10. klasse i Sorø. Helt slut med 10. klasse i Sorø er det dog ikke. På Sorø Privatskole tilbyder man igen i år 10. klasse. Et frivilligt skoleår, hvor eleverne på forskellig vis kan udvikle og forbedre deres kompetencer til en ungdomsuddannelse.

Der har været meget fokus på 10. klasse, som en del af grundskoleforløbet. Mange steder har man eksperimenteret med skoleåret, og flere gange har tilbuddet, om det ekstra skoleår, været erklæret død.

”Når 10. klasse-tilbuddet stadig lever, og mange steder lever i bedste velgående, skyldes det de gode resultater. Mange elever har fagligt stort udbytte af skoleåret, de bliver mere modne og selvsikre, og de bliver mere sikre på deres fremtidsplaner. Det er derfor vigtigt at understrege, at Sorø Privatskole igen i år tilbyder et interessant, spændende og udviklende skoleår for de unge, der vil gå i 10. klasse i Sorø”, siger Casper Madsen, Skoleleder på Sorø Privatskole.

Et mål uden en plan er kun en drøm
På Sorø Privatskole udarbejder man en individuel uddannelsesplan, så eleverne kan realisere deres mål.

Vejen til en god uddannelse og et godt liv handler ikke kun om faglighed og læseplaner. Det handler i høj grad også om den personlige udvikling. Det handler om at gøre den enkelte elev i stand til at opstille egne læringsmål og indfri dem! Eller sagt på en anden måde: om at blive i stand til at træffe valg og tage beslutninger for sit eget liv.

I løbet af året kommer eleverne på to ugers brobygning. Hvor der også er mulighed for en praktikperiode. Herefter gennemarbejdes hele forløbet i en selvvalgt opgave.

Fuld kraft på fagene
For at give mulighed for en anderledes sammenhængende undervisning, bryder Sorø Privatskole cirka hver sjette uge det almindelige skema. Så kan klassen fordybe sig i emner på tværs af fagene.

Derudover flytter man ud af klasselokalet flere gange i løbet af året. Fx til Station Next i København, som en del af undervisningen i medier og film, Vestsjællands Kunstmuseum, som en del af undervisning i billeder og kunst, og lokale seværdigheder og virksomheder, som en del af kulturfagene.

”Vi har gode erfaringer med at styrke elevernes faglige udvikling. Det giver trykhed og selvtillid hos eleven, før man begynder på en ungdomsuddannelse”, siger Marianne Krogh, klasselærer for 10. klasse på Sorø Privatskole.

10. klasse i Sorø
Sorø Privatskole danner rammen for et godt studiemiljø, hvor der er trådløst netværk, elektroniske tavler, skabe til bøger og computer samt gode muligheder for gruppearbejde og fordybelse.

Hvert år tager 10. klasse desuden også på studietur til London. En central del af skoleåret, der indgår i undervisningen i alle fag.

”Jeg synes, at de unge skal kontakte Sorø Privatskole, hvis de kunne tænke sig at gå i 10. klasse i Sorø. Så kan de høre mere om vores 10. klasse og mulighederne for at starte hos os”, afslutter Casper Madsen.

Fakta boks

  • Sorø Privatskole er en selvejende institution med en 9-årig grundskole, en 10. klasse og en skolefritidsordning og juniorklub.
  • Sorø Privatskole er en skole med stolte traditioner og en lang historie. Sorø Privatskole blev grundlagt i 1887 og har haft 10. klasse i mere end 15 år.
  • Indmeldelse af nye elever sker ved henvendelse til Sorø Privatskole. Der optages elever på alle klassetrin – såfremt der er plads.

Vælg 10. klasse hvis…
→ Du ønsker at forbedre dit faglige standpunkt
→ Du vil have afvekslende projekter
→ Du søger et udviklende skoleår
→ Du vil med på studietur til London
→ Du har lyst til at arbejde med digitale medier

Kort om 10. klasse på Sorø Privatskole:
Sorø Privatskole tilbyder dig et lærerigt, spændende og afvekslende skoleår. Vi arbejder målrettet på at styrke dit faglige niveau og øge din selvtillid. Vi muliggør udvikling i et fællesskab med respekt for individet. Vi tilbyder seriøs undervisning i moderne lokaler. Vi har engagerede lærere, der sætter klassen i centrum. Sidst men ikke mindst, så afklarer vi sammen dit videre uddannelsesforløb.

Følg skolen på Facebook

boeger skolens_125_aars_foedselsdag skolens_bygninger_set_fra_oven vaegmaleri_paa_skolebygning